• IX Niedziela Zwykła 02.06.2024

  Przez wiarę jesteśmy wezwani do naśladowania Chrystusa i dawania o Nim świadectwa, aby inni uwierzyli, że zbawienie, jakie dał nam Bóg, dotarło do całego świata. Naśladować Jezusa Chrystusa oznacza wziąć krzyż swoich codziennych obowiązków i iść drogą, która wskazuje nam Zbawiciela. Obmyci wodą chrztu i umocnieni Duchem Świętym stajemy przy ołtarzu, aby moc Eucharystii uczyniła nas apostołami Chrystusa, Syna Bożego. Dziś przeżywamy IX niedzielę zwykłą w oktawie Bożego Ciała. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.15 i wieczorna o godz. 18.00. Nabożeństwo czerwcowe z procesją eucharystyczną wokół kościoła codziennie o godz. 17.30. Msze św. w dni powszednie o godz. 8.00 i 17.00, a w soboty wieczorna o godz. 18.00.…

 • Uroczystość Najświętszej Trójcy 26.05.2024

  Dziś w szczególny sposób wyznajemy największą tajemnicę wiary chrześcijańskiej – tajemnicę Trójjedynego Boga; Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Bóg, niezbadany w swoich drogach i niezgłębiony w tajemnicy swojego wewnętrznego życia, objawia nam Siebie w Tym, kogo posłał na świat, w swym Synu Jednorodzonym – Jezusie Chrystusie. Duch Święty, Trzecia Osoba Trójcy, zespala w miłości Ojca i Syna. Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Msze św. o godz. 7.30, 9.30,11.00, 12.15 i wieczorna o godz. 18.00. W tym tygodniu kończy się miesiąc maj, a więc w ostatnie nabożeństwa majowe do piątku włącznie o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy! Msze św. w dni powszednie o godz. 8.00 i 17.00, w soboty o godz. 18.00.…

 • Niedziela Zesłania Ducha Świętego 19.05.2024

  Uwielbiony Chrystus objawia się uczniom w pierwszym dniu tygodnia, w którym zmartwychwstał i w którym miał zesłać na nich Ducha Świętego. Temu objawieniu towarzyszy zwykle łamanie chleba, przez co uczniowie mają Go rozpoznać. Dzisiaj i my spotykamy się na świętym zgromadzeniu. Chrystus prawdziwie tu obecny łamie dla nas chleb i zaprasza na ucztę. Dziś niedziela Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.15 i wieczorna o godz. 18.00. W poniedziałek Święto Matki Bożej Matki Kościoła, czyli drugie Święto Zielonych Świąt. Msze św. o godz. 8.00 i 17.00. Biuro parafialne czynne w środę od godz. 15.30 do 16.30, a w sobotę od 9.00 do…

 • Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 12.05.2024

  Uwielbiony Chrystus objawia się uczniom w pierwszym dniu tygodnia, w którym zmartwychwstał i w którym miał zesłać na nich Ducha Świętego. Temu objawieniu towarzyszy zwykle łamanie chleba, przez co uczniowie mają Go rozpoznać. Dzisiaj i my spotykamy się na świętym zgromadzeniu. Chrystus prawdziwie tu obecny łamie dla nas chleb i zaprasza na ucztę. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a zarazem VII niedziela wielkanocna. Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.00, 12.15 i wieczorna o godz. 18.00. Dzieci pierwszokomunijne klas III, które w sobotę po raz pierwszy przystąpiły do stołu Pańskiego, przez cały tydzień (zwany Białym Tygodniem)będą uczestniczyły we mszy św. o godz. 17.00 i nabożeństwie majowym do piątku włącznie. Nabożeństwo majowe…

 • VI Niedziela Wielkanocna 05.05.2024

  Gromadzimy się na sprawowanie Najświętszej Eucharystii w atmosferze wielkanocnego rozradowania. Zabity i pogrzebany Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje, aby się wstawiać za nami u Ojca. Trwa radość Wielkiej Nocy, bo żyje Ten, który pokonał śmierć, piekło i szatana. Dzisiejsza niedziela tę radość uobecnia. Ale uobecnia także zbawczą Śmierć Syna Bożego, cenę naszego odkupienia. Wczujmy się więc w tę wielką i bogatą rzeczywistość, którą zawiera w sobie Eucharystia. Dziś VI niedziela wielkanocna. Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 11.00, 12.15 i wieczorna o godz. 18.00. Nabożeństwo majowe w niedzielę i dni powszednie o godz. 17.30. Biuro parafialne czynne w środę od godz. 15.30 do 16.30 i w sobotę ze względu na…

 • V Niedziela Wielkanocna 28.05.2024

  Uwielbiony Chrystus objawia się uczniom w pierwszym dniu tygodnia, w którym zmartwychwstał i w którym miał zesłać na nich Ducha Świętego. Temu objawieniu towarzyszy zwykle łamanie chleba, przez co uczniowie mają rozpoznać Jezusa. Dzisiaj i my spotykamy się na świętym zgromadzeniu. Chrystus prawdziwie tu obecny łamie dla nas chleb i zaprasza na ucztę.   Dziś V niedziela okresu wielkanocnego. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.15 i wieczorna o godz. 18.00. Biuro parafialne czynne w środę od godz. 15.30 do 16.30 i w sobotę od godz. 9.00 do 10.00. Msze św. w dni powszednie o godzinie 8.00 i 17.00, w sobotę wieczorna o godz. 18.00. W poniedziałek przypada Święto…

 • IV Niedziela Wielkanocna 21.04.2024

  Jesteśmy owczarnią Chrystusa — Kościołem. Jezus, Dobry Pasterz, przewodzi Kościołowi, troszczy się o swe owce, szuka zagubionych, przebacza grzesznym, leczy chorych, swoim Ciałem i Krwią swoją karmi głodnych. Za nas oddał swe życie i dla nas zmartwychwstał. Eucharystia jest sakramental­ną pamiątką Jego Ofiary dla naszego zbawienia. Dziś IV niedziela wielkanocna, obchodzona w Kościele, jako Niedziela Dobrego Pasterza, rozpoczynająca tydzień modlitw do służby Bożej w Kościele. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.15 i wieczorna o godz. 18.00. Dziś po mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci klas III. Prosimy o przybycie rodziców. Biuro parafialne czynne w środę od godz. 15.30 do 16.30, a w sobotę od…

 • III Niedziela Wielkanocna 14.04.2024

  Gromadzimy się na sprawowanie Najświętszej Eucharystii w atmosferze wielkanocnego rozradowania. Zabity i pogrzebany Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje, aby się wstawiać za nami u Ojca. Trwa radość Wielkiej Nocy, bo żyje Ten, który pokonał śmierć, piekło i szatana. Dzisiejsza niedziela tę radość uobecnia. Ale uobecnia także zbawczą Śmierć Syna Bożego, cenę naszego odkupienia. Wczujmy się więc w tę wielką i bogatą rzeczywistość, którą zawiera w sobie Eucharystia. Dziś III niedziela wielkanocna, a zarazem niedziela biblijna rozpoczynająca XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Biblia, która jest księgą życia, zaprasza nas do jej codziennego czytania i rozważania Słowa Bożego w każdym dniu naszego życia. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.15 i wieczorna…

 • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 31.03.2024

  W radosnym czasie wielkanocnym wszystkim Parafianom, Dobrodziejom, Ofiarodawcom, Miłym Gościom życzymy głębokiego przeżycia Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego oraz przyjęcia do serc radości, a do życia codziennego odwagi i mocy w dawaniu świadectwa chrześcijańskiego. Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie dla nas nadzieją i światłością, która nigdy nie gaśnie! Po dniach Wielkiego Tygodnia przychodzi ten dzień – radosny i wspaniały. Dzień, w którym Kościół woła: Chrystus Zmartwychwstał! Śmierć nie zamknęła Jego życia; oto stargał więzy śmierci i żyje. Dziś Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta msza św. rezurekcyjna o godz. 7.00, następne msze św. o 9.30, 11.00, 12.15. i wieczorna o godz. 18.00. Jutro poniedziałek w oktawie wielkanocnej, czyli drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św.…

 • Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 24.03.2024

  Godzina, w której się tu dziś gromadzimy, jest brzemienna pamięcią wielkich wydarzeń. Nasz Wielki Tydzień upamiętnia bowiem ostatni tydzień życia Jezusa Chrystusa. Jego ostatnie chwile, które mają niezmierzoną cenę dla naszego zbawienia. Ta niedziela przypomina uroczysty wjazd do Jerozolimy, wjazd podobny do wjazdów królewskich, ale przypomina też płacz Jezusa nad tym miastem, które nie poznało czasu swego nawiedzenia.   Dziś Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, która jest pamiątką wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, a którą to niedzielą rozpoczynamy Wielki Tydzień. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.15 i wieczorna ok. godz.18.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. Dziś podczas każdej mszy św. odbywa się poświęcenie gałązek palmowych…