• Uroczystość Najświętszej Trójcy 04.06.2023

   Dziś w szczególny sposób wyznajemy największą tajemnicę wiary chrześcijańskiej – tajemnicę Trójjedynego Boga; Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Bóg niezbadany w swoich drogach i niezgłębiony w tajemnicy swojego wewnętrznego życia, objawia nam Siebie w Tym, kogo posłał na świat, w swym Synu Jednorodzonym – Jezusie Chrystusie. Duch Święty, Trzecia Osoba Trójcy, zespala w miłości Ojca i Syna.  Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.15 i wieczorna o godz. 18.00. W dniu dzisiejszym kończy się czas Komunii św. wielkanocnej. Nabożeństwo czerwcowe codziennie o godz. 17.30.  Msze św. w dni powszednie o godz. 8.00 i 17.00, w soboty o godz. 18.00. Okazja do spowiedzi św. przed…

 • Niedziela Zesłania Ducha Świętego 28.05.2023

   Uwielbiony Chrystus objawia się uczniom w pierwszym dniu tygodnia, w którym zmartwychwstał i w którym miał zesłać na nich Ducha Świętego. Temu objawieniu towarzyszy zwykle łamanie chleba, przez co uczniowie mają Go rozpoznać. Dzisiaj i my spotykamy się na świętym zgromadzeniu. Chrystus prawdziwie tu obecny łamie dla nas chleb i zaprasza na ucztę.  Dziś niedziela Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.15 i wieczorna o godz. 18.00. W poniedziałek drugie Święto Zielonych Świąt, czyli Matki Bożej Matki Kościoła. Msze św. o godz. 8.00 i 17.00. Biuro parafialne czynne w środę od godz. 15.30 do 16.30, a w sobotę od 9.00 do 10.00.…

 • Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 21.05.2023

   Obchodząc pamiątkę wniebowstąpienia, łączymy się w sposób szczególny z naszym Panem, zasiadającym po prawicy Ojca, pełnym mocy i chwały. Odszedł On sprzed naszych oczu, aby poprowadzić nas tam, gdzie odtąd sam przebywa. Wstępując do nieba, Chrystus sprawił, że dzieląca nas od Niego odległość została raz na zawsze przezwyciężona. Niebo i ziemia łączą się w Jego zmartwychwstałym Ciele. Świadczy o tym Duch Święty, którego Pan posłał do nas, byśmy doświadczyli na nowo Jego bliskości.    Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a zarazem VII niedzielę w okresie wielkanocnym. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.15 i wieczorna o godz. 18.00. Dziś podczas mszy św. o godz. 11.00 dzieci klas IV z…

 • VI Niedziela Wielkanocna 14.05.2023

   Niedziele Okresu Wielkanocnego w różnoraki sposób naświetlają nam tajemnicę naszego Odkupiciela, Jezusa Chrystusa. Dziś Jezus jest nazwany krzewem winnym, a my — Jego uczniowie — jesteśmy latoroślami. Przez chrzest zespoliliśmy się z Nim w jedno; Eucharystia tę więź umacnia i pogłębia.  Dziś VI niedziela wielkanocna. Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 11.00, 12.15 i wieczorna o godz. 18.00. Nabożeństwo majowe w niedzielę i dni powszednie o godz. 17.30. Wczoraj dzieci klas trzecich naszej parafii po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii, przyjmując Pana Jezusa do swego serca. Od dziś przeżywają swój tzw. biały tydzień, uczestnicząc codziennie we mszy św. i nabożeństwie majowym. Dziś przypada druga niedziela miesiąca maja. Ofiary…

 • V Niedziela Wielkanocna 07.05.2023

   Gromadzimy się na sprawowanie Najświętszej Eucharystii w atmosferze wielkanocnego rozradowania. Zabity i pogrzebany Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje, aby się wstawiać za nami u Ojca. Trwa radość Wielkiej Nocy, bo żyje Ten, który pokonał śmierć, piekło i szatana. Dzisiejsza niedziela tę radość uobecnia. Ale uobecnia także zbawczą Śmierć Syna Bożego, cenę naszego odkupienia. Wczujmy się więc w tę wielką i bogatą rzeczywistość, którą zawiera w sobie Eucharystia.  Dziś V niedziela wielkanocna. Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 11.00, 12.15 i wieczorna o godz. 18.00. Nabożeństwo majowe w niedzielę i dni powszednie o godz. 17.30.  Biuro parafialne czynne w środę od godz. 15.30 do 16.30 i w sobotę od godz. 8.30…

 • IV Niedziela Wielkanocna 30.04.2023

   Jesteśmy owczarnią Chrystusa — Kościołem. Jezus, Dobry Pasterz, przewodzi Kościołowi, troszczy się o swe owce, szuka zagubionych, przebacza grzesznym, leczy chorych, swoim Ciałem i Krwią swoją karmi głodnych. Za nas oddał swe życie i dla nas zmartwychwstał. Eucharystia, jest sakramental­ną pamiątką Jego Ofiary dla naszego zbawienia.  Dziś IV niedziela wielkanocna, obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza, rozpoczynająca tydzień modlitw o służby w Kościele. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.15 i wieczorna o godz. 18.00. Dziś po mszy św. o godz. 12.15 odbędzie się ostatnie spotkanie rodziców dzieci klas III. Prosimy o przybycie wszystkich rodziców.  Biuro parafialne w tym tygodniu ze względu na uroczystość przypadającą w środę czynne…

 • III Niedziela Wielkanocna 23.04.2023

   Gromadzimy się na sprawowanie Najświętszej Eucharystii w atmosferze wielkanocnego rozradowania. Zabity i pogrzebany Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje, aby się wstawiać za nami u Ojca. Trwa radość Wielkiej Nocy, bo żyje Ten, który pokonał śmierć, piekło i szatana. Dzisiejsza niedziela tę radość uobecnia. Ale uobecnia także zbawczą Śmierć Syna Bożego, cenę naszego odkupienia. Wczujmy się więc w tę wielką i bogatą rzeczywistość, którą zawiera w sobie Eucharystia.  Dziś III niedziela wielkanocna, a zarazem niedziela biblijna rozpoczynająca XV Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Biblia, która jest księgą życia, zaprasza nas do jej codziennego czytania i rozważania Słowa Bożego w każdym dniu naszego życia. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.15 i wieczorna…

 • Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 02.04.2023

   Godzina, w której się tu dziś gromadzimy, jest brzemienna pamięcią wielkich wydarzeń. Nasz Wielki Tydzień upamiętnia bowiem ostatni tydzień życia Jezusa Chrystusa. Jego ostatnie chwile, które mają niezmierzoną cenę dla naszego zbawienia. Ta niedziela przypomina uroczysty wjazd do Jerozolimy, wjazd podobny do wjazdów królewskich, ale przypomina też płacz Jezusa nad tym miastem, które nie poznało czasu swego nawiedzenia.   Dziś Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, która jest pamiątką wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, a którą to niedzielą rozpoczynamy Wielki Tydzień. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.15 i wieczorna ok. godz.18.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. Dziś podczas każdej mszy św. odbywa się poświęcenie gałązek palmowych.…

 • V Niedziela Wielkiego Postu 26.03.2023

   Wielki Czterdziestodniowy Post to święty czas pokuty, czas pracowitego powstania z grzechów i powrotu do Boga. Nasz Pan, pełen miłosierdzia, czeka na nas i przypomina, że musimy pojednać się z Nim i z Kościołem, abyśmy godnie mogli przeżywać Święta Paschalne. Niech czas Wielkiego Postu i naszych rekolekcji wielkopostnych jeszcze bardziej nas zbliży do Boga!  Dziś V niedziela Wielkiego Postu. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00 dla dzieci, 12.15 i wieczorna ok. godz.18.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. Dziś przed kościołem zbierane są do puszek ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!.  Biuro parafialne czynne w środę od 15.30 do…

 • IV Niedziela Wielkiego Postu 19.03.2023

   Temat Bożej cierpliwości wobec grzeszników, cierpliwego oczekiwania na nasze nawrócenie, pojawia się często na kartach Ewangelii. Wynika to z zasady, że „Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył”. Jednakże człowiekowi trudno w tę zasadę uwierzyć, trudno uwierzyć w miłość Boga. Tymczasem Bogu zależy na nas, na naszym życiu. I dlatego Bóg ciągle czeka, daje nam szanse poprawy, nie zraża się naszym lekceważeniem i niewiarą. Ale Bożej cierpliwości nie wolno nadużywać i wystawiać na próbę.  Dziś IV niedziela Wielkiego Postu. Msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00 dla dzieci, 12.15 i wieczorna zaraz po nabożeństwie Gorzkich Żali ok. godz. 18.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. Okazja do spowiedzi św. przed…